Skip to content
Close

RESEARCH AND PUBLICATIONS

Media

Research interest: media systems, media industry

Publications

2024

The Hungarian Media System: Unequal Worlds
In Sabrina P. Ramet – László Kürti (eds.): Civic and Uncivic Values in Hungary: Value Transformation, Politics, and Religion. London: Routledge (forthcoming)

2023

– Bárdos Kata Kincső
Magyar újságírók digitális biztonsággal kapcsolatos tájékozottsága és eszközhasználata – kutatási eredmények. 
In Médiakutató Vol. XXIV. No. 1. 2023 tavasz, pp. 21–37. 

2022

Egy autoriter médiarendszer felé tartó ország: Magyarország
In Médiakutató Vol. XXIII. No.3-4. pp. 49–58.

– Krisztián Szabó, Konrád Bleyer-Simon, Eszter Galambosi. Monitoring media pluralism in the digital era application of the media pluralism monitor in the European Union, Albania, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Serbia & Turkey in the year 2021. Country report: Hungary. Florence: EUI CMPF

Felvásárolt nyilvánosság. A támogatott beszéd gyakorlata és a kormány hirdetési gyakorlata.
In Médiakutató vol. XXIII no. 1., pp. 29–43.

 2021

Ki ölte meg a telenovellát? Egy átalakuló műfaj a latin-amerikai televíziós piacon.
In Metropolis Vol. 25. No. 2. pp. 50–58. 

– Szabó Krisztián. Monitoring media pluralism in the digital era application of the media pluralism monitor in the European Union, Albania, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Serbia & Turkey in the year 2020. Country report: Hungary. Florence: EUI CMPF

2020

– Urbán Ágnes. State advertising as an instrument of transformation of the media market in Hungary.
In East European Politics, 36(1) pp. 44–65. 

– Hammer Ferenc, Galambosi Eszter. Monitoring media pluralism in the digital era: Application of the media pluralism monitor in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019.
Florence: EUI CMPF

2019

Hungary: a country on the path toward an authoritarian media system.
In Angelos Giannakopoulos (ed.) Media, Freedom os Speech and Democracy in the EU and Beyond. Tel-Aviv: Tel-Aviv University, The S. Daniel Abraham Center of International and Regional Studies, pp. 31–47.

2018

– Bognár Éva, Marius Dragomir. Media Pluralism Monitor 2017 Country report: Hungary.
Florence: EUI CMPF

2017

Az állam foglyul ejtésétől a piac fogvatartásáig. Orbán Viktor és a kormány médiamodellje 2014 után.
In Médiakutató 18(1–2), pp. 7–30.

– Katharine Sarikakis – Rozgonyi Krisztina – Olga Kolokhyta – Isabella Korbiel (2017b). The Governance of Cultural Memory Through Audiovisual Broadcast Archives. FIAT IFTA/Media Governance and Industries Research Lab, University of Vienna

Information graphics and data visualization

Research interest: historical dataviz, culture of data visualization

Publications

2024

Adatvizualizáció: elmélet, rendszer, módszer.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (előkészületben)

Lutheran Network-Spiš (Szepesség) refugees in post-Trianon Hungary. (with Balázs Ablonczy, Gábor Koloh)
In Regional Statistics Vol. 14. No. 1 2024. pp. 3–18.

2023

Csak felfelé – az emelkedő grafikon mint propagandaeszköz a Rákosi-korszakban.
In Bátorfy Attila, Hermann Veronika, Vécsey Virág (szerk.): 60 szigorú. Tanulmányok Hammer Ferenc hatvanadik születésnapjára. Budapest: ELTE MMI. 2023. pp. 15–40. 

Adat, vizualizáció, manipuláció
In Mérték Füzetek 33. Fighting disinformation. tanulmánygyűjtemény. Budapest: Mérték Médiaelemző Műhely. 2023. pp. 21–31.

Az adatvizualizáció második aranykora – nemzetközi és hazai kitekintés.
In Bordács Andrea (szerk.): Illusztráció, vizualizáció a tudományban, oktatásban és művészetben. Szombathely: ELTE BDPK. 2023. 17–31.

Squaring the nation. Two strange Hungarian cartograms from 1902. 
In IMCoS Map Journal No. 172. pp. 6–15.

2022

Amiket Eco nem mutat meg. A listák ábrázolásának rövid története és egy lehetséges taxonómia.
In Z. Karvalics László (szerk.): A lista mámora, avagy az adatkultúra története – az információgyűjtéstől a felhasználásig. Belvedere Meridionale 2022. vol. XXXIV. No 2. pp. 19–32.

2021

Kocsis K. (főszerk.) 2021. Magyarország Nemzeti Atlasza – Társadalom. Budapest, CSFK Földrajztudományi Intézet
In Digitális Bölcsészet 2021/4. pp. 7–10

György Markos and His Pictorial Information Graphics
In Nightingale – Journal of Data Visualization Society, 2021. 06. 10.

Notes on Two Mid-18th Century Meteorological Charts
In Nightingale – Journal of Data Visualization Society, 2021. 05. 13.

2020

The Hungarian Statistician Behind Three Volumes of Visualization Masterpieces
In Nightingale – Journal of Data Visualization Society, 2020. 04. 09. 

The Beginnings of Information Graphics in Hungary
In Nightingale – Journal of Data Visualization Society, 2020. 02. 18. 

The Imperialist Dogs Bark, But The Communist Graph Goes On
In Nightingale – Journal of Data Visualization Society, 2020. 02. 12. 


Culture

Research interest: electronic dance music culture, cultural industries

Publications

2013

“Let there be house!” Pogány, keresztény és szinkretikus elemek a nyolcvanas évek amerikai underground tánczenei kultúrájában.
In Aspecto, 4(1), 195–216.

2011

Freee: Egy szubkulturális sajtótermék és a magyarországi elektronikus zenei kultúra párhuzamos története.
In Tófalvy Tamás – Vályi Gábor –Kacsuk Zoltán (szerk.) Zenei hálózatok: zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. Budapest: L’Harmattan, pp. 227–244.

2010

– Chripkó Lili. Művészet=Jövőkötvény?
In Café Bábel, 19(60), pp. 19–29.

2007 

Az elektronikus tánczenei kultúra mint ellenségkép Magyarországon: a drog, a deviancia és a zaj.
In Beszélő 2007/1 pp. 104–112.


Attila Bátorfy 2022 All rights reserved CC